אחורה

לירן הרשקוביץ

יולי 25, 2020

תסגור את כל הפינות האדמיניסטרטיביות הנדרשות לטיפול מאחורי הקלעים בצרכי הלקוחות והצוות.

מפיקה את אירועי החברה ומנהלת פרויקטים מיוחדים. השכלה: משפטים, גישור, משחק, עיצוב פנים