אחורה

אלעזר סלע

אוגוסט 5, 2020

יעניק לכם פתרונות בעולם השלטון המקומי בדגש על הכוונה וליווי להקמת פרויקטים לאומיים, ציבוריים ומסחריים בשיתוף המדינה ומשרדי הממשלה השונים.

בעל ניסיון רב בחיבורים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי ובחיבור יזמים עסקיים לפרויקטים מוניציפאליים. כיהן במגוון תפקידים בעולם המוניציפאלי כסמנכ"ל חברה כלכלית, מנכ"ל חברה לפיתוח, ותקופה ארוכה כחבר הנהלת מועצה וחבר מליאת המועצה. השכלה: מינהל ציבורי, משאבי אנוש, שינוי ארגוני, ניהול חברות כלכליות