REPUBLIC

מגזין

גל גדות – לפניך!

רשימת "100 האנשים שיעצבו את שנת 2020" שפורסמה בעיתון מעריב, אשר יש לנו הכבוד והזכות להיות חברת הלובינג וקשרי הממשל היחידה שנכללת בה

דצמבר 27, 2019
כתבה חיצונית